0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World TT-CUP
Serhii Poliakov
۲
۳
Pavlo Zaderei
Finished
۱۰:۲۵
Borys Buryak
۳
۱
Kukava Nodar
Finished
۱۳:۲۵
Igor Sukovaty
۳
۲
Sergey Skachenko
Finished
۰۹:۲۰
Valery Petukhov
۳
۱
Alexander Redkov
Finished
۱۱:۰۰
Sergey Akhlamov
۱
۳
Alexander Redkov
Finished
۱۲:۴۵
Denis Nemchenko
۲
۳
Sergey Skachenko
Finished
۱۳:۲۰
Roman Vashchuk
۳
۲
Andrey Kaptanovsky
Finished
۰۳:۲۵
Vasily Shepel
۳
۰
Kukava Nodar
Finished
۰۹:۲۵
Davyd Symonchuk
۲
۳
Volodymyr Plishylo
Finished
۱۰:۳۵
Oleg Obidnyi
۳
۰
Kukava Nodar
Finished
۱۱:۲۵
Vasily Shepel
۳
۱
Oleg Obidnyi
Finished
۱۲:۲۵
Sergey Tsybulin
۲
۳
Davyd Symonchuk
Finished
۱۳:۰۵
Igor Sukovaty
۳
۰
Alekseenko Dmitriy
Finished
۱۳:۵۰
Vasily Shepel
۳
۲
Anton Maslov
Finished
۱۳:۵۵
Denis Nemchenko
۲
۳
Ivanov Ruslan
Finished
۱۴:۲۰
Serhii Poliakov
۱
۳
Alexander Redkov
Finished
۱۴:۳۰
Andrey Kaptanovsky
۳
۲
Roman Vashchuk
Finished
۰۰:۲۵
Zbynek Vyskocil
۳
۲
Zdenek Dusek
Finished
۰۱:۲۰
Andrii Tsikhotskyi
۳
۰
Roman Vashchuk
Finished
۰۴:۵۵
Anton Maslov
۳
۲
Oleg Obidnyi
Finished
۱۰:۲۵
Sergey Akhlamov
۰
۳
Pavlo Zaderei
Finished
۱۱:۳۵
Serhii Poliakov
۲
۳
Valery Petukhov
Finished
۱۲:۱۰
Igor Sukovaty
۳
۰
Ivanov Ruslan
Finished
۱۲:۲۰
Ondrej Fiklik
۱
۳
Ruzicka Josef
Finished
۱۲:۵۰
Anton Maslov
۳
۰
Anatoliy Reva
Finished
۱۲:۵۵
Valery Petukhov
۳
۲
Pavlo Zaderei
Finished
۱۳:۲۰
Anatoly Levshin
۳
۱
Volodymyr Plishylo
Finished
۱۳:۳۵
Vitalii Klimov
۲
۳
Roman Vashchuk
Finished
۰۱:۲۵
Vitalii Klimov
۳
۰
Andrey Kaptanovsky
Finished
۰۱:۵۵
Andrii Tsikhotskyi
۳
۱
Roman Vashchuk
Finished
۰۲:۲۵
Vitalii Klimov
۱
۳
Andrey Kaptanovsky
Finished
۰۵:۲۵
Ivanov Ruslan
۱
۳
Sergey Skachenko
Finished
۱۱:۲۰
Denis Nemchenko
۳
۱
Alekseenko Dmitriy
Finished
۱۱:۵۰
Sergey Tsybulin
۰
۳
Volodymyr Plishylo
Finished
۱۲:۰۵
Ctibor Zaplatilek
۳
۲
Marat Filip
Finished
۱۲:۲۰
Jesus Rodriguez
۲
۳
Francisco Almagro
Finished
۱۲:۴۰
Sergey Tsybulin
۱
۳
Anatoly Levshin
Finished
۱۴:۰۵
Victor Sanchez
۳
۲
Francisco Almagro
Finished
۱۴:۱۰
Ctibor Zaplatilek
۳
۱
Ondrej Fiklik
Finished
۱۴:۲۰
Zbynek Vyskocil
۱
۳
Martin Boltik
Finished
۰۰:۲۰
Zdenek Dusek
۲
۳
Christian Kratochvil
Finished
۰۰:۵۰
Andrii Tsikhotskyi
۱
۳
Andrey Kaptanovsky
Finished
۰۰:۵۵
Christian Kratochvil
۳
۲
Martin Boltik
Finished
۰۲:۲۰
Vitalii Klimov
۳
۱
Andrii Tsikhotskyi
Finished
۰۲:۵۵
Vitalii Klimov
۱
۳
Roman Vashchuk
Finished
۰۳:۵۵
Andrii Tsikhotskyi
۳
۲
Andrey Kaptanovsky
Finished
۰۴:۲۵
Andrii Tsikhotskyi
۳
۲
Vitalii Klimov
Finished
۰۵:۵۵
Victor Sanchez
۱
۳
Alberto Olmedo
Finished
۰۹:۴۰
Denis Nemchenko
۳
۱
Andrey Chermensky
Finished
۰۹:۵۰
Borys Buryak
۱
۳
Anatoliy Reva
Finished
۰۹:۵۵
Anatoly Levshin
۳
۱
Tkachenko Alexander
Finished
۱۰:۰۵
Raimond Einer
۳
۱
Heino Kruusement
Finished
۱۰:۱۵
Alekseenko Dmitriy
۳
۲
Ivanov Ruslan
Finished
۱۰:۲۰
Victor Sanchez
۱
۳
Alberto Olmedo
Finished
۱۰:۴۰
Marko Viidas
۱
۳
Raimond Einer
Finished
۱۰:۴۵
Marat Filip
۱
۳
Ruzicka Josef
Finished
۱۰:۵۰
Igor Sukovaty
۱
۳
Andrey Chermensky
Finished
۱۰:۵۰
Vasily Shepel
۱
۳
Anatoliy Reva
Finished
۱۰:۵۵
Sergey Tsybulin
۰
۳
Tkachenko Alexander
Finished
۱۱:۰۵
Jose Rosas
۳
۲
Francisco Almagro
Finished
۱۱:۱۰
Sander Taaber
۲
۳
Heino Kruusement
Finished
۱۱:۱۵
Ondrej Fiklik
۳
۲
Marat Filip
Finished
۱۱:۲۰
Anatoly Levshin
۱
۳
Davyd Symonchuk
Finished
۱۱:۳۵
Jesus Rodriguez
۱
۳
Alberto Olmedo
Finished
۱۱:۴۰
Sander Taaber
۰
۳
Raimond Einer
Finished
۱۱:۴۵
Ctibor Zaplatilek
۳
۰
Ruzicka Josef
Finished
۱۱:۵۰
Borys Buryak
۰
۳
Anton Maslov
Finished
۱۱:۵۵
Victor Sanchez
۳
۱
Jose Rosas
Finished
۱۲:۱۰
Marko Viidas
۳
۲
Heino Kruusement
Finished
۱۲:۱۵
Davyd Symonchuk
۱
۳
Tkachenko Alexander
Finished
۱۲:۳۵
Sander Taaber
۰
۳
Marko Viidas
Finished
۱۲:۴۵
Alekseenko Dmitriy
۱
۳
Andrey Chermensky
Finished
۱۲:۵۰
Heino Kruusement
۳
۲
Sander Taaber
Finished
۱۳:۰۰
Jose Rosas
۲
۳
Alberto Olmedo
Finished
۱۳:۱۰
Ctibor Zaplatilek
۱
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۳:۲۰
Jesus Rodriguez
۰
۳
Jose Rosas
Finished
۱۳:۴۰
Raimond Einer
۳
۱
Marko Viidas
Finished
۱۳:۴۵
Ruzicka Josef
۳
۰
Marat Filip
Finished
۱۳:۵۰
Sergey Akhlamov
۱
۳
Valery Petukhov
Finished
۱۳:۵۵
Borys Buryak
۰
۳
Oleg Obidnyi
Finished
۱۴:۲۵
Volodymyr Plishylo
۳
۱
Tkachenko Alexander
Finished
۱۴:۳۵
Jesus Rodriguez
۰
۳
Victor Sanchez
Finished
۱۴:۴۰
Vootele Vaher
۱
۳
Margus Joelaid
Finished
۱۴:۴۵
Andrey Chermensky
۳
۰
Sergey Skachenko
Finished
۱۴:۵۰
Zbynek Vyskocil
۳
۱
Christian Kratochvil
Finished
۱۴:۵۰
Anatoliy Reva
۱
۳
Kukava Nodar
Finished
۱۴:۵۵
Sergey Akhlamov
۳
۱
Serhii Poliakov
Finished
۱۵:۰۵
Francisco Almagro
۱
۲
Alberto Olmedo
inprogress
۱۵:۱۰
Urmas Roos
۱
۲
Vootele Vaher
inprogress
۱۵:۱۵
Igor Sukovaty
۰
۲
Denis Nemchenko
inprogress
۱۵:۲۰
Vasily Shepel
۰
۱
Borys Buryak
inprogress
۱۵:۲۵
  Czech Republic Pro League
Jiri Machart
۲
۳
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۱۳:۰۰
Ludek Vtelensky
۳
۱
Matej Drechsler
Finished
۰۰:۰۰
Milan Klement
۲
۳
Petr Oliver Korp
Finished
۰۶:۳۰
Milan Smesny
۰
۳
Miroslav Barta
Finished
۰۰:۳۰
Tibor Batthyany
۳
۰
Jiri Ruzicka
Finished
۰۴:۰۰
Jiri Ruzicka
۳
۲
Milan Klement
Finished
۰۳:۰۰
Jan Berger
۳
۲
Kamil Novak
Finished
۰۳:۰۰
Vlastimil Pecka
۳
۲
Kamil Novak
Finished
۰۴:۳۰
Jan Berger
۳
۲
Vlastimil Pecka
Finished
۰۶:۰۰
Jiri Louda
۳
۱
Tibor Batthyany
Finished
۰۷:۰۰
Petr Oliver Korp
۳
۲
Jiri Ruzicka
Finished
۰۷:۳۰
Vlastimil Pecka
۳
۲
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۷:۳۰
Jan Pribyl
۳
۰
Radim Urbaniec
Finished
۱۱:۰۰
Jiri Machart
۲
۳
Vladimir Kubat
Finished
۱۱:۳۰
Adam Barbora
۳
۰
Daniel Tuma
Finished
۱۲:۳۰
Viktor Skokan
۳
۲
Josef Kutifel
Finished
۱۵:۰۰
Stefan Samko
۰
۳
Milan Smesny
Finished
۰۰:۰۰
Matej Drechsler
۲
۳
Ludek Vtelensky
Finished
۰۱:۳۰
Tibor Batthyany
۳
۱
Petr Oliver Korp
Finished
۰۲:۳۰
Petr Oliver Korp
۳
۲
Jiri Ruzicka
Finished
۰۵:۰۰
Kamil Novak
۳
۱
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۵:۳۰
Jiri Ruzicka
۰
۳
Jiri Louda
Finished
۰۶:۰۰
Vlastimil Pecka
۳
۰
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۷:۰۰
Jiri Louda
۰
۳
Tibor Batthyany
Finished
۰۸:۰۰
Jan Berger
۳
۱
Kamil Novak
Finished
۰۸:۰۰
Oldrich Sommerschuh
۳
۰
Jiri Machart
Finished
۱۰:۳۰
Adam Barbora
۳
۰
Rotislav Hasmanda
Finished
۱۰:۳۰
Rotislav Hasmanda
۲
۳
Daniel Tuma
Finished
۱۱:۳۰
Radim Urbaniec
۳
۲
Martin Pavliska
Finished
۱۲:۰۰
Martin Pavliska
۳
۰
Jan Pribyl
Finished
۱۲:۳۰
Jan Pribyl
۳
۲
Radim Urbaniec
Finished
۱۳:۳۰
Marek Fabini
۱
۳
Martin Guk
Finished
۱۴:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۰
Jiri Pozarsky
Finished
۱۴:۳۰
Jan Manhal Sr
۳
۲
Tomas Brezna
Finished
۱۴:۳۰
Ondrej Adam
۳
۲
Martin Jirasek
Finished
۰۰:۰۰
Miroslav Janca
۰
۳
Rostislav Niezgoda
Finished
۰۰:۰۰
Martin Jirasek
۰
۳
Filip Picka
Finished
۰۰:۳۰
Rostislav Niezgoda
۳
۲
Martin Biolek
Finished
۰۰:۳۰
Matej Drechsler
-
-
Tomas Andrle
Finished
۰۰:۳۰
Jan Dzida
۳
۲
Miroslav Janca
Finished
۰۱:۰۰
David Vrabec
۳
۲
Stefan Samko
Finished
۰۱:۰۰
Radim Pokorny
۰
۳
Ondrej Adam
Finished
۰۱:۰۰
Daniel Tuma
۳
۱
Ludek Vtelensky
Finished
۰۱:۰۰
Milan Smesny
۳
۰
Stefan Samko
Finished
۰۱:۳۰
Radim Pokorny
۳
۰
Martin Jirasek
Finished
۰۱:۳۰
Martin Biolek
۱
۳
Miroslav Janca
Finished
۰۱:۳۰
Rostislav Niezgoda
۳
۲
Jan Dzida
Finished
۰۲:۰۰
Daniel Tuma
۳
۰
Tomas Andrle
Finished
۰۲:۰۰
David Vrabec
۳
۲
Miroslav Barta
Finished
۰۲:۰۰
Filip Picka
۳
۱
Ondrej Adam
Finished
۰۲:۰۰
Milan Kolar
-
-
Vlastimil Pecka
inprogress
۰۳:۳۰
Petr Oliver Korp
۳
۲
Jiri Louda
Finished
۰۳:۳۰
Jaroslav Prokupek
۳
۱
Jan Berger
Finished
۰۴:۰۰
Tibor Batthyany
-
-
Alesh Bayer
inprogress
۰۴:۰۰
Jiri Louda
۳
۱
Milan Klement
Finished
۰۴:۳۰
Milan Kolar
-
-
Jan Berger
inprogress
۰۵:۰۰
Petr Oliver Korp
-
-
Alesh Bayer
inprogress
۰۵:۰۰
Milan Klement
۰
۳
Tibor Batthyany
Finished
۰۵:۳۰
Alesh Bayer
-
-
Jiri Louda
inprogress
۰۶:۰۰
Martin Pavliska
۳
۲
Radim Uhlar
Finished
۱۰:۳۰
Daniel Tuma
۳
۰
Jan Knot
Finished
۱۱:۰۰
Vladimir Kubat
۳
۰
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۱۱:۰۰
Jiri Vesely Sr.
۲
۳
Vladislav Klapa
Finished
۱۱:۰۰
Radim Uhlar
۳
۲
Jan Pribyl
Finished
۱۱:۳۰
Karel Pesek
۱
۳
Jiri Vesely Sr.
Finished
۱۱:۳۰
Jan Knot
۱
۳
Adam Barbora
Finished
۱۲:۰۰
Vladislav Klapa
۱
۳
Tomas Tecl
Finished
۱۲:۰۰
Jaroslav Strnad 1961
۱
۳
Oldrich Sommerschuh
Finished
۱۲:۰۰
Tomas Tecl
۳
۱
Jiri Vesely Sr.
Finished
۱۲:۳۰
Oldrich Sommerschuh
۳
۱
Vladimir Kubat
Finished
۱۲:۳۰
Rotislav Hasmanda
۰
۳
Jan Knot
Finished
۱۳:۰۰
Radim Uhlar
۳
۰
Radim Urbaniec
Finished
۱۳:۰۰
Karel Pesek
۳
۱
Vladislav Klapa
Finished
۱۳:۰۰
Vladislav Klapa
۳
۱
Karel Pesek
Finished
۱۳:۳۰
Jan Knot
۳
۱
Rotislav Hasmanda
Finished
۱۳:۳۰
Adam Barbora
۳
۱
Daniel Tuma
Finished
۱۴:۰۰
Tomas Tecl
۳
۰
Jiri Vesely Sr.
Finished
۱۴:۰۰
Oldrich Sommerschuh
۳
۲
Vladimir Kubat
Finished
۱۴:۰۰
Martin Pavliska
۳
۱
Radim Uhlar
Finished
۱۴:۰۰
Jiri Stach
۰
۳
Dusan Stusek
Finished
۱۴:۳۰
Tomas Holik
۳
۰
Robin Pacha
Finished
۱۵:۰۰
Tomas Tecl
۳
۱
Vladislav Klapa
Finished
۱۵:۰۰
Radomir Vavrecka
۳
۱
Bohuslav Kaloc
Finished
۱۵:۰۰
Martin Guk
۰
۰
Viktor Skokan
inprogress
۱۵:۳۰
Jiri Pozarsky
۰
۰
Tomas Holik
inprogress
۱۵:۳۰
Dusan Stusek
۰
۰
Radomir Vavrecka
inprogress
۱۵:۳۰
Tomas Brezna
۰
۰
Tomas Tecl
inprogress
۱۵:۳۰
  Germany Challenger Ochsenhausen
Dauud Cheaib
۲
۲
Simon Berglund
inprogress
۱۵:۰۰
Sven Happek
۰
۳
Florian Bluhm
Finished
۱۱:۴۰
Samuel Amann
۰
۳
Dennis Klein
Finished
۱۱:۰۰
Damian Zech
۱
۳
Simon Berglund
Finished
۱۲:۲۰
Dauud Cheaib
۰
۳
Amir Hossein Hodaei
Finished
۱۳:۰۰
Samuel Amann
۲
۳
Sven Happek
Finished
۱۳:۴۰
Damian Zech
۰
۳
Florian Bluhm
Finished
۱۴:۲۰
  Czech Republic TT Star Series
Amirreza Abbasi
۳
۱
Tomas Koldas
Finished
۱۱:۴۰
Jiri Martinko
۳
۱
Patrick Klos
Finished
۱۲:۴۵
Jiri Martinko
۳
۰
Roman Rezetka
Finished
۱۰:۳۰
Patrick Klos
۰
۳
Miroslav Horejsi
Finished
۱۱:۰۵
Amirreza Abbasi
۰
۳
Miroslav Horejsi
Finished
۱۳:۱۵
Jakub Seibert
۱
۳
Romualdo Manna
Finished
۱۲:۱۵
Romualdo Manna
۲
۳
Roman Rezetka
Finished
۱۳:۴۵
Jakub Seibert
۲
۲
Tomas Koldas
inprogress
۱۴:۱۵
  Ukraine Ukraine Win Cup
Dmitriy Derevinskiy
۲
۳
Vitaliy Krokhmal
Finished
۰۰:۰۰
Igor Akimov
-
-
Dmitry Yurkov
inprogress
۰۰:۰۰
Vitaliy Solovey
-
-
Dmitry Yurkov
inprogress
۰۰:۳۰
Dmitriy Derevinskiy
۳
۲
Maxim Butkov
Finished
۰۱:۳۰
Vitaliy Solovey
۲
۳
Igor Akimov
Finished
۰۱:۳۰
Maxim Butkov
۲
۳
Vitaliy Krokhmal
Finished
۰۲:۰۰
Ruslan Onischenko
۳
۰
Igor Akimov
Finished
۰۳:۰۰
Ivan Fashchevskyi
۳
۱
Sergey Kireev
Finished
۰۳:۰۰
Ruslan Onischenko
۱
۳
Vitaliy Solovey
Finished
۰۳:۳۰
Ivan Fashchevskyi
۳
۱
Mykhaylo Myronchenko
Finished
۰۴:۰۰
Igor Akimov
۳
۰
Vitaliy Solovey
Finished
۰۴:۳۰
Mykhaylo Myronchenko
۳
۲
Sergey Kireev
Finished
۰۵:۳۰
Sergey Kireev
۱
۳
Ivan Fashchevskyi
Finished
۰۶:۰۰
Mykhaylo Myronchenko
۲
۳
Ivan Fashchevskyi
Finished
۰۷:۰۰
Sergey Kireev
۱
۳
Mykhaylo Myronchenko
Finished
۰۸:۳۰
Vitaliy Khamurda
۳
۲
Vadim Smetenko
Finished
۰۹:۳۰
Oleg Andreev
۳
۰
Andrey Burdakov
Finished
۰۹:۳۰
Artyom Doroshenko
۱
۳
Vadim Smetenko
Finished
۱۰:۰۰
Mukha Taras
۲
۳
Andrey Burdakov
Finished
۱۰:۰۰
Artyom Doroshenko
۳
۰
Vitaliy Khamurda
Finished
۱۱:۰۰
Mukha Taras
۳
۱
Oleg Andreev
Finished
۱۱:۰۰
Vadim Smetenko
۳
۱
Vitaliy Khamurda
Finished
۱۲:۳۰
Andrey Burdakov
۲
۳
Oleg Andreev
Finished
۱۲:۳۰
Andrey Burdakov
۰
۳
Mukha Taras
Finished
۱۳:۰۰
Vadim Smetenko
۱
۳
Artyom Doroshenko
Finished
۱۳:۰۰
Vitaliy Khamurda
۱
۳
Artyom Doroshenko
Finished
۱۴:۰۰
Oleg Andreev
۳
۱
Mukha Taras
Finished
۱۴:۰۰
Jan Zaharov
۳
۲
Dmitriy Derevinskiy
Finished
۱۵:۰۰
Anton Ryabukhin
۱
۳
Oleksandr Ivashkin
Finished
۱۵:۰۰
Konstantyn Kirsanov
۰
۰
Artem Maksimenko
inprogress
۱۵:۳۰
Maxim Butkov
۰
۰
Vitaliy Krokhmal
inprogress
۱۵:۳۰
  Belarus Liga Pro
Vladimir Murashko
۳
۱
Vadim Nekhvedovich
Finished
۰۰:۰۰
Nikita Busov
۱
۳
Aleksandr Koloskov
Finished
۱۳:۳۰
Dmitrii Romanenko
۳
۰
Vitaly Lyalkov
Finished
۱۴:۰۰
Vitaly Lyalkov
۲
۲
Nikita Busov
inprogress
۱۵:۰۰
  Europe TT Elite Series
Przemyslaw Korzec
۱
۳
Michal Minda
Finished
۰۰:۱۵
Dawid Kotwica
۳
۰
Michal Skorski
Finished
۰۰:۴۵
Slawomir Dosz
۳
۱
Jakub Stecyszyn
Finished
۰۱:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۲
Mateusz Misiak
Finished
۰۱:۴۵
Mikolaj Szalinski
۳
۰
Sebastian Bak
Finished
۰۲:۰۰
Wojciech Gluszek
۱
۳
Matkowski Jakub
Finished
۰۲:۱۵
Igor Misztal
۳
۱
Szymon Marciniak
Finished
۰۲:۳۵
Piotr Ostachowski
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۳:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۱
۳
Wojciech Gluszek
Finished
۰۳:۱۵
Mikolaj Szalinski
۱
۳
Igor Misztal
Finished
۰۳:۳۰
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Sebastian Bak
Finished
۰۴:۰۰
Szymon Twardowski
۱
۳
Matkowski Jakub
Finished
۰۴:۱۵
Piotr Ostachowski
۳
۱
Szymon Marciniak
Finished
۰۴:۳۰
Wojciech Gluszek
۳
۲
Mateusz Misiak
Finished
۰۴:۴۵
Igor Misztal
۳
۰
Sebastian Bak
Finished
۰۵:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۱
Szymon Twardowski
Finished
۰۵:۱۵
Mikolaj Szalinski
۳
۰
Piotr Ostachowski
Finished
۰۵:۳۰
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Szymon Marciniak
Finished
۰۶:۰۰
Wojciech Gluszek
۳
۰
Szymon Twardowski
Finished
۰۶:۱۵
Igor Misztal
۳
۰
Piotr Ostachowski
Finished
۰۶:۳۰
Mikolaj Szalinski
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۷:۰۰
Matkowski Jakub
۳
۲
Mateusz Misiak
Finished
۰۷:۱۵
Szymon Marciniak
۳
۰
Sebastian Bak
Finished
۰۷:۳۰
Igor Misztal
۱
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۸:۰۰
Szymon Twardowski
۲
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۸:۱۵
Piotr Ostachowski
۳
۲
Sebastian Bak
Finished
۰۸:۳۰
Arkadiusz Mugowski
۱
۳
Matkowski Jakub
Finished
۰۸:۴۵
Mikolaj Szalinski
۳
۲
Szymon Marciniak
Finished
۰۹:۰۰
Maciej Podsiadlo
۳
۰
Lukasz Matlag
Finished
۱۰:۴۵
Jakub Stecyszyn
۲
۳
Slawomir Dosz
Finished
۱۱:۰۰
Mateusz Kalinowski
۲
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۱۱:۱۵
Antoni Witkowski
۳
۲
Michal Malachowski
Finished
۱۱:۳۰
Lukasz Matlag
۲
۳
Matkowski Jakub
Finished
۱۱:۴۵
Slawomir Dosz
۳
۰
Adam Dudzicz
Finished
۱۲:۰۰
Maciej Podsiadlo
۳
۰
Jakub Budzynski
Finished
۱۲:۱۵
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Matkowski Jakub
Finished
۱۲:۴۵
Michal Malachowski
۳
۲
Adam Dudzicz
Finished
۱۳:۰۰
Mateusz Kalinowski
۱
۳
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۳:۱۵
Antoni Witkowski
۳
۲
Jakub Stecyszyn
Finished
۱۳:۳۰
Lukasz Matlag
۰
۳
Jakub Budzynski
Finished
۱۳:۴۵
Arkadiusz Mugowski
۱
۳
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۴:۱۵
Michal Malachowski
۱
۳
Jakub Stecyszyn
Finished
۱۴:۳۰
Mateusz Kalinowski
۳
۱
Lukasz Matlag
Finished
۱۴:۴۵
Antoni Witkowski
۰
۱
Slawomir Dosz
inprogress
۱۵:۰۰
Jakub Budzynski
۰
۳
Matkowski Jakub
Finished
۱۵:۱۵
  Russia Liga Pro
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۲
۳
Anton Gerasimov
Finished
۰۱:۰۰
Roman Astreev
۲
۳
Vladimir Staroverov
Finished
۰۱:۱۵
Alexey Vlasov
۱
۳
Andrey Prokhorov
Finished
۰۱:۳۰
Dmitriy Emec
۳
۰
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۱:۴۵
Vasily Shirshov
۱
۳
Lopatin Sergey
Finished
۰۱:۴۵
Anton Gerasimov
۱
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۲:۰۰
Nikita Sadovskiy
۳
۱
Nikolay Zhurba
Finished
۰۲:۱۵
Vladimir Staroverov
۳
۱
Ivan Pandur
Finished
۰۲:۱۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۰
Alexey Vlasov
Finished
۰۲:۳۰
Tyinchtyik Turabekov
۲
۳
Vasily Shirshov
Finished
۰۲:۴۵
Roman Astreev
۳
۰
Dmitriy Emec
Finished
۰۲:۴۵
Oleg Kutuzov
۱
۳
Andrey Prokhorov
Finished
۰۳:۰۰
Ivan Pandur
۳
۲
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۳:۱۵
Nikolay Zhurba
۰
۳
Lopatin Sergey
Finished
۰۳:۱۵
Anton Gerasimov
۳
۰
Alexey Vlasov
Finished
۰۳:۳۰
Vladimir Staroverov
۰
۳
Dmitriy Emec
Finished
۰۳:۴۵
Nikita Sadovskiy
۳
۰
Vasily Shirshov
Finished
۰۳:۴۵
Andrey Prokhorov
۲
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۴:۰۰
Vasiliy Rudenko
۳
۲
Roman Astreev
Finished
۰۴:۱۵
Lopatin Sergey
۳
۰
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۴:۱۵
Alexey Vlasov
۳
۰
Oleg Kutuzov
Finished
۰۴:۳۰
Dmitriy Emec
۲
۳
Ivan Pandur
Finished
۰۴:۴۵
Vasily Shirshov
۰
۳
Nikolay Zhurba
Finished
۰۴:۴۵
Andrey Prokhorov
۲
۳
Anton Gerasimov
Finished
۰۵:۰۰
Lopatin Sergey
۳
۱
Nikita Sadovskiy
Finished
۰۵:۱۵
Vasiliy Rudenko
۱
۳
Vladimir Staroverov
Finished
۰۵:۱۵
Oleg Kutuzov
۲
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۵:۳۰
Ivan Pandur
۰
۳
Roman Astreev
Finished
۰۵:۴۵
Nikolay Zhurba
۳
۲
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۵:۴۵
Vladimir Staroverov
۱
۳
Roman Astreev
Finished
۰۶:۴۵
Lopatin Sergey
۳
۲
Nikita Sadovskiy
Finished
۰۶:۴۵
Valery Kutin
۰
۳
Andrey Shmakov
Finished
۰۹:۰۰
Dmitriy Kugurushev
۳
۱
Mikhail Chernyavskiy
Finished
۰۹:۱۵
Sergey Simonov
۳
۱
Nikita Lyfenko
Finished
۰۹:۱۵
Sergey Gushchin
۱
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۹:۳۰
Oleg Butorin
۰
۳
Dmitry Petrochenko
Finished
۰۹:۴۵
Eduard Tsvetkov
۱
۳
Sergey Muslikov
Finished
۰۹:۴۵
Andrey Shmakov
۲
۳
Sergey Gushchin
Finished
۱۰:۰۰
Nikita Lyfenko
۲
۳
Oleg Butorin
Finished
۱۰:۱۵
Mikhail Chernyavskiy
۳
۱
Eduard Tsvetkov
Finished
۱۰:۱۵
Vyacheslav Chernov
۰
۳
Valery Kutin
Finished
۱۰:۳۰
Sergey Muslikov
۳
۲
Dmitriy Kugurushev
Finished
۱۰:۴۵
Dmitry Petrochenko
۲
۳
Sergey Simonov
Finished
۱۰:۴۵
Valery Kutin
۱
۳
Sergey Gushchin
Finished
۱۱:۰۰
Sergey Simonov
۳
۱
Oleg Butorin
Finished
۱۱:۱۵
Dmitriy Kugurushev
۳
۰
Eduard Tsvetkov
Finished
۱۱:۱۵
Andrey Shmakov
۰
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۱۱:۳۰
Mikhail Chernyavskiy
۲
۳
Sergey Muslikov
Finished
۱۱:۴۵
Nikita Lyfenko
۲
۳
Dmitry Petrochenko
Finished
۱۱:۴۵
Andrey Shmakov
-
-
Valery Kutin
Finished
۱۲:۰۰
Sergey Gushchin
۱
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۱۲:۳۰
Sergey Simonov
۳
۱
Dmitry Petrochenko
Finished
۱۲:۴۵
Sergey Muslikov
۳
۰
Dmitriy Kugurushev
Finished
۱۲:۴۵
Valery Kutin
۰
۳
Sergey Gushchin
Finished
۱۳:۰۰
Alexander Tretyakov
۳
۱
Kirill Malahov
Finished
۱۳:۱۵
Ivan Soldatov
۳
۰
Maksim Ilichev
Finished
۱۳:۱۵
Dmitri Razinkov
۳
۲
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۱۳:۴۵
Maksim Ilichev
۲
۳
Dmitri Razinkov
Finished
۱۴:۱۵
Aleksandr Fedorov
۳
۱
Valery Kutin
Finished
۱۴:۳۰
Gennadiy Kalinnikov
۳
۱
Alexander Tretyakov
Finished
۱۴:۴۵
Viktor Rakhmanovskii
۳
۲
Ivan Soldatov
Finished
۱۴:۴۵
Ivan Soldatov
-
-
Dmitri Razinkov
بازی شروع نشده است
۱۵:۱۵
  Armenia Armenia ITT CUP
Gevorg Baghdasaryan
۳
۲
Mkrdij Sounboulian
Finished
۰۱:۳۰
Davit Mirzoyan
۳
۱
Ararat Smoyan
Finished
۰۱:۵۰
Mkrdij Sounboulian
۳
۱
Armen Darbinyan
Finished
۰۳:۵۰
Mkrdij Sounboulian
۳
۱
Davit Mirzoyan
Finished
۰۵:۵۰
Armen Darbinyan
۲
۳
Davit Mirzoyan
Finished
۰۶:۳۰
Ararat Smoyan
۰
۳
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۶:۵۰
Ararat Smoyan
۰
۳
Mkrdij Sounboulian
Finished
۰۷:۵۰
Armen Darbinyan
۰
۳
Ararat Smoyan
Finished
۰۸:۵۰
Mkrdij Sounboulian
۳
۰
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۹:۱۰
Avet Vasilyan
۳
۰
Hovhannes Julhakyan
Finished
۱۰:۱۰
Ernest Apriyan
۱
۳
Avet Vasilyan
Finished
۱۱:۱۰
Harutyun Harutyunyan
۳
۰
Hovhannes Julhakyan
Finished
۱۲:۳۰
Harutyun Harutyunyan
۳
۱
Avet Vasilyan
Finished
۱۴:۱۰
Hovhannes Julhakyan
۰
۳
Ernest Apriyan
Finished
۱۴:۳۰
Harutyun Harutyunyan
۳
۰
Ernest Apriyan
Finished
۱۵:۱۰
  Germany Challenger Series
Sven Happek
۰
۳
Florian Bluhm
Finished
۱۱:۴۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید