0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World NBA 2K22 Cyber League
Los Angeles Lakers (Cyber)
۸۹
۱۰۱
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۰۸:۱۰
Chicago Bulls (Cyber)
۱۲۸
۱۱۵
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۰۹:۳۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۳۰
۱۱۷
Miami Heat (Cyber)
inprogress
۱۴:۵۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۲۳
۱۳۳
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۱۳:۳۰
Washington Wizards (Cyber)
۹۲
۱۲۰
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۰:۱۰
Denver Nuggets (Cyber)
۱۰۱
۱۳۲
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۶:۱۰
Miami Heat (Cyber)
۱۲۵
۱۱۰
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۰:۱۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۳۲
۱۲۵
Portland Trail Blazers (Cyber)
Finished
۱۴:۱۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۰۹
۱۱۷
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۴:۵۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۲۴
۱۲۱
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۶:۵۰
New York Knicks (Cyber)
۱۲۱
۱۱۳
Charlotte Hornets (Cyber)
Finished
۰۸:۵۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۸۷
۱۲۱
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۰:۵۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۲۴
۱۳۳
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۱۱:۳۰
Indiana Pacers (Cyber)
۸۶
۱۲۰
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۲:۱۰
New Orleans Pelicans (Cyber)
۵۱
۸۴
Denver Nuggets (Cyber)
inprogress
۱۵:۳۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۹۴
۱۰۷
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۳:۳۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۱۳
۱۰۶
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۰:۵۰
New Orleans Pelicans (Cyber)
۱۱۷
۱۰۷
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۱:۳۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۴۰
۱۱۵
Portland Trail Blazers (Cyber)
Finished
۰۴:۱۰
Miami Heat (Cyber)
۱۲۴
۱۴۶
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۵:۳۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۴۹
۱۲۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۷:۳۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۱۱
۸۹
Charlotte Hornets (Cyber)
Finished
۱۲:۵۰
Chicago Bulls (Cyber)
۱۱۴
۱۱۵
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۰۲:۱۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۲۲
۱۰۳
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۲:۵۰
Washington Wizards (Cyber)
۲
۸
Chicago Bulls (Cyber)
inprogress
۱۶:۱۰
  World E-Basketball H2H GG League - 4x5mins
Los Angeles Lakers (ZAAK)
۶۲
۶۷
Golden State Warriors (ZEZETOPSY)
Finished
۱۳:۰۶
Boston Celtics (NBA GURU)
۴۲
۵۸
Phoenix Suns (EZA)
Finished
۰۰:۱۲
Phoenix Suns (SMOLZ)
۷۵
۷۱
Milwaukee Bucks (TAAPZ)
Finished
۱۳:۱۶
Philadelphia 76ers (SHADOW)
۶۶
۷۱
Brooklyn Nets (ISSE)
Finished
۰۴:۲۸
Phoenix Suns (OREZ)
۶۶
۶۹
Milwaukee Bucks (BP)
Finished
۰۸:۰۲
Boston Celtics (DEANO)
۷۴
۷۶
Milwaukee Bucks (BP)
Finished
۰۸:۳۴
Philadelphia 76ers (FREX)
۷۵
۶۸
Los Angeles Lakers (ZAAK)
Finished
۱۰:۲۶
Los Angeles Lakers (SXM)
۶۶
۶۴
Brooklyn Nets (THE PROCESS)
Finished
۱۱:۱۸
Golden State Warriors (ZEZETOPSY)
۴۶
۶۷
Los Angeles Lakers (ZAAK)
inprogress
۱۵:۴۶
Philadelphia 76ers (OREZ)
۷۱
۷۶
Brooklyn Nets (SLIM)
Finished
۰۰:۰۲
Los Angeles Clippers (ISSE)
۴۱
۵۲
Milwaukee Bucks (SHADOW)
Finished
۰۲:۵۲
Los Angeles Clippers (SLIM)
۵۹
۶۶
Boston Celtics (DEANO)
Finished
۰۴:۱۸
Phoenix Suns (OREZ)
۷۰
۷۱
Los Angeles Clippers (SLIM)
Finished
۰۶:۲۶
Los Angeles Lakers (NBA GURU)
۶۱
۵۲
Philadelphia 76ers (SHADOW)
Finished
۰۶:۳۶
Brooklyn Nets (ISSE)
۷۲
۶۷
Philadelphia 76ers (SHADOW)
Finished
۰۷:۰۰
Golden State Warriors (EZA)
۷۰
۶۸
Brooklyn Nets (ISSE)
Finished
۰۷:۴۰
Philadelphia 76ers (SHADOW)
۷۰
۶۰
Los Angeles Lakers (NBA GURU)
Finished
۰۸:۴۴
Los Angeles Clippers (SLIM)
۸۱
۶۲
Phoenix Suns (OREZ)
Finished
۰۹:۰۶
Boston Celtics (TCB)
۴۷
۶۱
Phoenix Suns (SMOLZ)
Finished
۱۰:۳۶
Golden State Warriors (ZEZETOPSY)
۸۷
۶۸
Brooklyn Nets (HOGGY)
Finished
۱۱:۰۰
Brooklyn Nets (THE PROCESS)
۷۲
۶۰
Los Angeles Lakers (SXM)
Finished
۱۳:۲۶
Phoenix Suns (SMOLZ)
۵۴
۵۷
Boston Celtics (TCB)
Finished
۱۳:۴۸
Golden State Warriors (ZEZETOPSY)
۷۰
۶۰
Philadelphia 76ers (FREX)
Finished
۱۴:۱۰
Golden State Warriors (DRAGON)
۷۳
۷۰
Philadelphia 76ers (MIST)
Finished
۱۴:۳۰
Milwaukee Bucks (TAAPZ)
۶۹
۶۰
Boston Celtics (TCB)
Finished
۱۴:۵۲
Golden State Warriors (DRAGON)
۶۹
۸۰
Brooklyn Nets (THE PROCESS)
Finished
۱۵:۰۲
Los Angeles Clippers (KJMR)
۵۵
۶۳
Phoenix Suns (SMOLZ)
Finished
۱۵:۲۴
Los Angeles Lakers (BP)
۵۸
۷۳
Brooklyn Nets (SLIM)
Finished
۰۰:۳۴
Milwaukee Bucks (SHADOW)
۴۵
۶۰
Phoenix Suns (EZA)
Finished
۰۰:۴۴
Philadelphia 76ers (OREZ)
۸۰
۶۵
Golden State Warriors (DEANO)
Finished
۰۱:۰۶
Boston Celtics (NBA GURU)
۴۶
۴۵
Los Angeles Clippers (ISSE)
Finished
۰۱:۱۶
Philadelphia 76ers (OREZ)
۸۸
۶۵
Los Angeles Lakers (BP)
Finished
۰۱:۳۸
Boston Celtics (NBA GURU)
۴۴
۵۱
Milwaukee Bucks (SHADOW)
Finished
۰۱:۴۸
Golden State Warriors (DEANO)
۶۴
۶۱
Los Angeles Lakers (BP)
Finished
۰۲:۱۰
Phoenix Suns (EZA)
۷۰
۵۸
Los Angeles Clippers (ISSE)
Finished
۰۲:۲۰
Brooklyn Nets (SLIM)
۷۰
۷۴
Philadelphia 76ers (OREZ)
Finished
۰۲:۴۲
Brooklyn Nets (SLIM)
۶۷
۶۶
Los Angeles Lakers (BP)
Finished
۰۳:۱۴
Phoenix Suns (EZA)
۵۱
۶۴
Boston Celtics (NBA GURU)
Finished
۰۳:۳۰
Golden State Warriors (DEANO)
۶۱
۷۴
Philadelphia 76ers (OREZ)
Finished
۰۳:۴۶
Golden State Warriors (EZA)
۴۸
۷۳
Philadelphia 76ers (SHADOW)
Finished
۰۳:۵۶
Milwaukee Bucks (BP)
۷۲
۷۳
Phoenix Suns (OREZ)
Finished
۰۴:۵۰
Los Angeles Lakers (NBA GURU)
۷۲
۶۵
Golden State Warriors (EZA)
Finished
۰۵:۰۰
Boston Celtics (DEANO)
۵۹
۶۲
Los Angeles Clippers (SLIM)
Finished
۰۵:۲۲
Philadelphia 76ers (SHADOW)
۶۱
۸۱
Golden State Warriors (EZA)
Finished
۰۵:۳۲
Milwaukee Bucks (BP)
۵۸
۶۴
Boston Celtics (DEANO)
Finished
۰۵:۵۴
Los Angeles Lakers (NBA GURU)
۴۷
۶۸
Brooklyn Nets (ISSE)
Finished
۰۶:۰۴
Milwaukee Bucks (BP)
۶۹
۸۰
Los Angeles Clippers (SLIM)
Finished
۰۷:۰۰
Phoenix Suns (OREZ)
۶۸
۷۴
Boston Celtics (DEANO)
Finished
۰۷:۳۰
Golden State Warriors (EZA)
۵۸
۶۶
Los Angeles Lakers (NBA GURU)
Finished
۰۸:۱۲
Golden State Warriors (EZA)
۸۴
۶۹
Brooklyn Nets (ISSE)
Finished
۰۹:۱۶
Los Angeles Clippers (SLIM)
۶۷
۴۴
Boston Celtics (DEANO)
Finished
۰۹:۳۸
Los Angeles Lakers (NBA GURU)
۷۴
۶۵
Brooklyn Nets (ISSE)
Finished
۰۹:۴۸
Los Angeles Lakers (SXM)
۸۶
۶۳
Golden State Warriors (DRAGON)
Finished
۱۰:۳۰
Milwaukee Bucks (TAAPZ)
۶۹
۵۰
Los Angeles Clippers (KJMR)
Finished
۱۱:۰۰
Philadelphia 76ers (FREX)
۶۴
۷۰
Golden State Warriors (ZEZETOPSY)
Finished
۱۱:۳۰
Boston Celtics (TCB)
۴۹
۶۷
Milwaukee Bucks (TAAPZ)
Finished
۱۱:۳۰
Philadelphia 76ers (MIST)
۷۴
۷۹
Brooklyn Nets (THE PROCESS)
Finished
۱۲:۰۰
Los Angeles Lakers (ZAAK)
۷۷
۶۹
Brooklyn Nets (HOGGY)
Finished
۱۲:۰۲
Phoenix Suns (SMOLZ)
۷۰
۶۹
Los Angeles Clippers (KJMR)
Finished
۱۲:۱۲
Philadelphia 76ers (MIST)
۹۱
۸۱
Golden State Warriors (DRAGON)
Finished
۱۲:۳۰
Philadelphia 76ers (FREX)
۸۰
۶۳
Brooklyn Nets (HOGGY)
Finished
۱۲:۳۴
Boston Celtics (TCB)
۸۲
۴۷
Los Angeles Clippers (KJMR)
Finished
۱۲:۴۴
Golden State Warriors (DRAGON)
۶۲
۷۷
Los Angeles Lakers (SXM)
Finished
۱۲:۵۴
Los Angeles Lakers (ZAAK)
۶۷
۵۸
Philadelphia 76ers (FREX)
Finished
۱۳:۳۸
Brooklyn Nets (THE PROCESS)
۷۰
۶۴
Philadelphia 76ers (MIST)
Finished
۱۳:۵۸
Los Angeles Clippers (KJMR)
۶۶
۵۵
Milwaukee Bucks (TAAPZ)
Finished
۱۴:۲۰
Brooklyn Nets (HOGGY)
۵۵
۷۶
Los Angeles Lakers (ZAAK)
Finished
۱۴:۴۲
Brooklyn Nets (HOGGY)
۸۷
۶۴
Philadelphia 76ers (FREX)
Finished
۱۵:۱۴
Los Angeles Lakers (SXM)
۶۶
۶۲
Philadelphia 76ers (MIST)
Finished
۱۵:۳۴
Los Angeles Clippers (KJMR)
۳۳
۵۳
Boston Celtics (TCB)
inprogress
۱۵:۵۶
Philadelphia 76ers (MIST)
۱۶
۱۳
Los Angeles Lakers (SXM)
inprogress
۱۶:۰۰
  World NBA 2K22 3x3
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۸
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۰:۰۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۸
۱۱
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۸:۱۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۹
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۲:۲۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۲
۱۳
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۲:۵۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۹
۱۲
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۰:۲۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۷
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۰:۵۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۸
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۸:۴۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۹
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۹:۱۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۳
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۰:۱۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۹
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۰:۴۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۶
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۱:۰۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۷:۲۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۸
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۸:۳۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۹
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۹:۴۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۷
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۳:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۳
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۴:۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۴:۴۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۹
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۰:۳۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۱:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۷
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۲:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۹
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۲:۱۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۲
۱۳
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۶:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۶
۱۲
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۷:۰۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۴
۱۲
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۱:۲۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۹
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۲:۱۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۸
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۲:۴۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۲
۷
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۳:۰۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۶
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۳:۱۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۷
۱۲
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۳:۲۵
Miami Heat 2K22 3x3
۶
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۳:۳۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۶
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۳:۵۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۲
۶
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۴:۵۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۵
۱۳
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۵:۱۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۶
۱۳
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۵:۵۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۰
۷
LA Clippers 2K22 3x3
inprogress
۱۶:۰۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۷
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۱:۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۵
۱۲
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۱:۲۵
LA Lakers 2K22 3x3
۴
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۱:۳۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۶
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۱:۴۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۷
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۲:۲۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۲:۳۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۷
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۲:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۷
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۲:۵۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۲
۴
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۳:۰۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۹
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۳:۱۵
Miami Heat 2K22 3x3
۹
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۳:۲۵
LA Clippers 2K22 3x3
۶
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۳:۳۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۶
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۳:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۷
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۳:۵۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۲
۶
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۴:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۷
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۴:۱۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۳
۱۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۴:۲۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۹
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۴:۳۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۴
۱۶
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۴:۴۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۴
۱۲
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۴:۵۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۸
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۵:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۳
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۵:۱۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۸
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۵:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۱
۹
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۵:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۴
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۵:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۳
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۵:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۹
۶
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۶:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۶
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۶:۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۹
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۶:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۸
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۶:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۴
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۶:۵۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۶
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۷:۱۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۷
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۷:۳۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۳
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۷:۴۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۹
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۷:۵۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۹
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۸:۰۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۸
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۸:۲۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۸
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۸:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۹
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۹:۰۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۵
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۹:۲۵
LA Clippers 2K22 3x3
۳
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۹:۳۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۶
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۹:۵۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۶
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۰:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۷
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۰:۱۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۵
۱۳
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۰:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۱
۶
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۰:۳۵
Miami Heat 2K22 3x3
۸
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۰:۴۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۷
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۰:۵۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۸
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۱:۰۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۲
۱۴
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۱:۱۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۸
۱۲
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۱:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۱:۴۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۲
۱۰
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۱:۵۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۹
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۲:۰۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۹
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۲:۳۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۴:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۴:۲۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۶
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۴:۳۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۵:۰۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۶
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۵:۲۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۶
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۵:۳۵
LA Lakers 2K22 3x3
۹
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۵:۴۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
-
-
Denver Nuggets 2K22 3x3
بازی شروع نشده است
۱۶:۱۵
  World NBA 2K22 Cyber Championship
Washington Wizards (Cyber)
۱۳۵
۱۲۸
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۱۰:۳۸
Utah Jazz (Cyber)
۱۲۹
۱۳۱
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۱۴:۳۵
Golden State Warriors (Cyber)
۱۴۳
۱۲۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۱۲:۰۰
Charlotte Hornets (Cyber)
۱۱۴
۱۰۷
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۱۴:۳۵
Miami Heat (Cyber)
۱۰۳
۱۳۶
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۰۹:۰۵
Boston Celtics (Cyber)
۱۱۴
۱۱۲
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۱۲:۰۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۲۷
۱۴۱
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۳:۱۶
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۱۸
۱۲۶
Miami Heat (Cyber)
Finished
۱۳:۱۶
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۳۸
۱۳۷
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۹:۰۷
Boston Celtics (Cyber)
۱۳۷
۱۲۵
Miami Heat (Cyber)
Finished
۱۰:۳۸
Brooklyn Nets (Cyber)
۴۲
۳۳
Phoenix Suns (Cyber)
inprogress
۱۵:۵۰
Sacramento Kings (Cyber)
۱۶۳
۱۶۸
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۰۰:۴۰
Sacramento Kings (Cyber)
۳۶
۳۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
inprogress
۱۵:۵۰
  World NBA 2K20 Cyber League
Sacramento Kings (Cyber)
۷۹
۸۶
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۱۲:۴۷
Orlando Magic (Cyber)
۸۰
۶۸
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۶:۳۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۶۷
۷۷
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۳:۰۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۶۷
۵۳
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۴:۳۷
New York Knicks (Cyber)
۵۲
۶۴
San Antonio Spurs (Cyber)
inprogress
۱۵:۳۷
Phoenix Suns (Cyber)
۵۴
۷۲
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۰۵:۵۷
Portland Trail Blazers (Cyber)
۸۰
۷۴
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۰۷:۵۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۸۵
۸۰
New York Knicks (Cyber)
Finished
۱۲:۰۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۷۹
۷۳
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۴:۱۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۷۱
۷۷
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۳:۲۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۸۳
۷۷
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۰۶:۵۷
New York Knicks (Cyber)
۵۴
۶۳
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۰۸:۱۷
Sacramento Kings (Cyber)
۷۳
۶۲
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۸:۳۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۷۳
۷۵
New York Knicks (Cyber)
Finished
۰۹:۲۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۸۲
۷۳
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۹:۴۷
San Antonio Spurs (Cyber)
۸۸
۸۴
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۱۰:۲۷
Orlando Magic (Cyber)
۸۳
۶۹
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۱:۰۷
Golden State Warriors (Cyber)
۶۸
۶۶
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۳:۵۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۲۴
۸
Boston Celtics (Cyber)
inprogress
۱۵:۵۷
Denver Nuggets (Cyber)
۸۲
۸۳
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۰:۱۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۲
۳۷
Orlando Magic (Cyber)
Finished
۰۰:۳۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۰۰
۷۴
New York Knicks (Cyber)
Finished
۰۱:۲۷
Golden State Warriors (Cyber)
۷۷
۵۷
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۱:۴۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۸۰
۷۲
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۲:۰۷
Dallas Mavericks (Cyber)
۶۲
۷۷
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۲:۲۷
Oklahoma City Thunder (Cyber)
۸۴
۷۹
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۳:۰۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۸۱
۷۴
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۳:۴۷
San Antonio Spurs (Cyber)
۶۳
۸۴
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۴:۰۷
New York Knicks (Cyber)
۷۷
۷۰
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۴:۴۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۸۰
۶۴
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۵:۰۷
Denver Nuggets (Cyber)
۸۶
۸۳
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۶:۱۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۵۸
۷۶
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۷:۳۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۴۴
۶۶
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۰:۰۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۶۴
۷۵
Orlando Magic (Cyber)
Finished
۱۱:۲۷
Phoenix Suns (Cyber)
۷۹
۶۹
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۱۱:۴۷
Dallas Mavericks (Cyber)
۶۸
۷۰
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۴:۵۷
  World NBA 2K21 1x1
Tracy McGrady
۸
۱۱
James Harden
Finished
۰۰:۰۰
Damian Lillard
۱۱
۹
Bradley Beal
Finished
۰۰:۱۰
Michael Jordan
۱۱
۱
Russell Westbrook
Finished
۰۰:۲۰
Damian Lillard
۶
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۱:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۲
Bradley Beal
Finished
۱۲:۳۰
Tracy McGrady
۱۱
۷
Michael Jordan
Finished
۱۳:۰۰
James Harden
۵
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۴:۲۰
James Harden
۸
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۱۵:۲۰
Kawhi Leonard
۱۱
۶
Kobe Bryant
Finished
۰۰:۳۰
Tracy McGrady
۱۲
۲
Bradley Beal
Finished
۰۰:۵۰
Michael Jordan
۱۱
۹
Luka Doncic
Finished
۰۲:۰۰
LeBron James
۱۲
۲
Russell Westbrook
Finished
۰۲:۱۰
Luka Doncic
۱۱
۸
Kobe Bryant
Finished
۰۴:۴۰
Tracy McGrady
۹
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۸:۳۰
Bradley Beal
۴
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۸:۵۰
Michael Jordan
۱۱
۷
Kobe Bryant
Finished
۰۹:۰۰
Bradley Beal
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۰۹:۳۰
Tracy McGrady
۹
۱۱
James Harden
Finished
۱۱:۳۰
James Harden
۱۱
۵
Tracy McGrady
Finished
۱۲:۲۰
Luka Doncic
۱۱
۹
Damian Lillard
Finished
۱۲:۵۰
LeBron James
۸
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۳:۱۰
Bradley Beal
۶
۱۱
James Harden
Finished
۱۳:۲۰
Kobe Bryant
۱۱
۵
Luka Doncic
Finished
۱۳:۳۰
Kawhi Leonard
۱۱
۷
Damian Lillard
Finished
۱۳:۵۰
Tracy McGrady
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۱۴:۰۰
Kobe Bryant
۱۱
۵
Bradley Beal
Finished
۱۴:۱۰
Tracy McGrady
۳
۱۱
LeBron James
Finished
۱۴:۴۰
Damian Lillard
۴
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۵:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۷
Luka Doncic
Finished
۱۵:۱۰
Kawhi Leonard
۸
۱۱
LeBron James
Finished
۱۵:۴۰
Kobe Bryant
۶
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۵:۵۰
Damian Lillard
۸
۱۱
James Harden
Finished
۱۶:۰۰
James Harden
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۰۰:۴۰
Russell Westbrook
۶
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۱:۱۰
LeBron James
۱۱
۶
Luka Doncic
Finished
۰۱:۲۰
Bradley Beal
۷
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۱:۳۰
James Harden
۷
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۱:۴۰
Damian Lillard
۵
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۱:۵۰
Kawhi Leonard
۱۲
۱۰
James Harden
Finished
۰۲:۲۰
Kobe Bryant
۱۱
۵
Damian Lillard
Finished
۰۲:۳۰
Luka Doncic
۹
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۲:۴۰
Bradley Beal
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۰۲:۵۰
Tracy McGrady
۱۱
۷
Russell Westbrook
Finished
۰۳:۰۰
James Harden
۱۱
۸
Damian Lillard
Finished
۰۳:۱۰
Kawhi Leonard
۱۱
۵
Kobe Bryant
Finished
۰۳:۲۰
LeBron James
۱۱
۶
Michael Jordan
Finished
۰۳:۳۰
Tracy McGrady
۱۱
۶
Bradley Beal
Finished
۰۳:۴۰
James Harden
۶
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۳:۵۰
Kobe Bryant
۵
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۴:۰۰
Russell Westbrook
۳
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۴:۱۰
Damian Lillard
۳
۱۱
LeBron James
Finished
۰۴:۲۰
Bradley Beal
۵
۱۱
James Harden
Finished
۰۴:۳۰
Kawhi Leonard
۱۱
۲
Tracy McGrady
Finished
۰۴:۵۰
Damian Lillard
۹
۱۱
Russell Westbrook
Finished
۰۵:۰۰
James Harden
۶
۱۲
Michael Jordan
Finished
۰۵:۱۰
Bradley Beal
۵
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۵:۲۰
LeBron James
۱۱
۸
Tracy McGrady
Finished
۰۵:۳۰
Damian Lillard
۴
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۵:۴۰
James Harden
۱۱
۹
Russell Westbrook
Finished
۰۵:۵۰
Kawhi Leonard
۸
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۶:۰۰
Luka Doncic
۱۱
۹
Bradley Beal
Finished
۰۶:۱۰
Kobe Bryant
۱۱
۸
Tracy McGrady
Finished
۰۶:۲۰
Russell Westbrook
۸
۱۱
James Harden
Finished
۰۶:۳۰
LeBron James
۱۱
۴
Kawhi Leonard
Finished
۰۶:۴۰
Michael Jordan
۱۱
۲
Bradley Beal
Finished
۰۶:۵۰
Tracy McGrady
۱۱
۱۳
Luka Doncic
Finished
۰۷:۰۰
Damian Lillard
۱۱
۸
Russell Westbrook
Finished
۰۷:۱۰
James Harden
۹
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۷:۲۰
Kawhi Leonard
۱۱
۶
Bradley Beal
Finished
۰۷:۳۰
Michael Jordan
۱۱
۴
Tracy McGrady
Finished
۰۷:۴۰
LeBron James
۱۱
۸
Luka Doncic
Finished
۰۷:۵۰
Kobe Bryant
۱۱
۴
James Harden
Finished
۰۸:۰۰
Russell Westbrook
۱۲
۱۰
Bradley Beal
Finished
۰۸:۱۰
Damian Lillard
۶
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۸:۲۰
James Harden
۱۱
۸
LeBron James
Finished
۰۸:۴۰
Kawhi Leonard
۱۱
۸
Damian Lillard
Finished
۰۹:۱۰
Tracy McGrady
۱۱
۶
James Harden
Finished
۰۹:۲۰
Russell Westbrook
۱
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۹:۴۰
Luka Doncic
۱۳
۱۱
Damian Lillard
Finished
۰۹:۵۰
Tracy McGrady
۹
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۰:۰۰
LeBron James
۱۱
۳
Bradley Beal
Finished
۱۰:۱۰
Kobe Bryant
۱۲
۱۴
Kawhi Leonard
Finished
۱۰:۲۰
James Harden
۷
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۰:۳۰
Russell Westbrook
۸
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۰:۴۰
LeBron James
۱۱
۹
Tracy McGrady
Finished
۱۰:۵۰
Kawhi Leonard
۱۱
۶
Kobe Bryant
Finished
۱۱:۰۰
Bradley Beal
۱۱
۹
Damian Lillard
Finished
۱۱:۱۰
Luka Doncic
۱۱
۴
Russell Westbrook
Finished
۱۱:۲۰
Kawhi Leonard
۸
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۱:۴۰
Bradley Beal
۶
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۱:۵۰
Russell Westbrook
۱۱
۹
Luka Doncic
Finished
۱۲:۰۰
LeBron James
۱۱
۹
Damian Lillard
Finished
۱۲:۱۰
Russell Westbrook
۳
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۲:۴۰
Michael Jordan
۱۱
۵
Russell Westbrook
Finished
۱۳:۴۰
Russell Westbrook
۸
۱۲
Luka Doncic
Finished
۱۴:۳۰
Bradley Beal
۱
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۴:۵۰
Bradley Beal
۳
۱۱
Russell Westbrook
Finished
۱۵:۳۰
Russell Westbrook
۳
۲
Michael Jordan
inprogress
۱۶:۱۰
Tracy McGrady
-
-
Kawhi Leonard
بازی شروع نشده است
۱۶:۲۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید